Logo OSOZ Logo BIL
  

Leki refundowane

 
Uwaga! W celu uzyskania prawidłowych danych, proszę zaznaczyć posiadane dodatkowe uprawnienia.

  Jestem
 
oraz
     
     
     
     
Ubezpieczony
w leczeniu
ogólnym
     
     
     
     
Chory
wg wskazań
oraz
oraz oraz
oraz oraz
oraz oraz
   
     
     
     
     
Chory na
azbestozę
     
     
     
     
Zasłużony
honorowy
dawca krwi
     
     
     
     
Zasłużony
dawca
przeszczepu
     
     
     
     
Inwalida
wojenny
     
     
     
     
Osoba
represjono-
wana
     
     
     
     
Inwalida
wojskowy
     
     
     
     
Pełniący
obowiązki
obronne
     
     
Weteran
poszkodowany
     
     
     
     
Cywilna niewidoma
ofiara dz.woj.
     
     
Senior

Dane zamieszczone w serwisie mają charakter informacyjny, nie zastępują przepisów prawa
i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zażywanych leków,
prosimy o skontaktowanie się z lekarzem lub farmaceutą!